SURESHKUMAR K S
Principal

SURESHKUMAR K S

Sureshkumarmlt43@gmail.com
SWAPNA LUKOSE
Tutor

SWAPNA LUKOSE

swapnaluckose@gmail.com
JISHA M
Assistant professor

JISHA M

Jishaam1981@gmail.com
SONIYA MOHANDAS
Assistant professor

SONIYA MOHANDAS

mohandassonia@gmail.com
AJITHA MATHAI
Tutor

AJITHA MATHAI

ajithamathai1@gmail.com
KRISHNAPRIYA C K
Assistant professor

KRISHNAPRIYA C K

krishna811aims@gmail.com
ANU RAJU
Tutor

ANU RAJU

anujismon1985@gmail.com
ARCHANA A KUMAR
Lecturer

ARCHANA A KUMAR

archanaakumar1994@gmail.com
SIVANI PANICKER M
Assistant Professor

SIVANI PANICKER M

sivanipanicker90@gmail.com
ASHNA JOHN
Assistant professor

ASHNA JOHN

ashnajon@gmail.com